Faktumkalendern 2024

Marie ler igen. Greta haltar inte längre. Nikola har slutat att skämmas.12 försäljare berättar om ­varför de säljer Faktum och vad det ­betyder för dem.

180 kr

Marie ler igen. Greta haltar inte längre. Nikola har slutat att skämmas.
12 försäljare berättar om ­varför de säljer Faktum och vad det ­betyder för dem.

© 2024 Faktumbutiken

Faktumbutiken